Výstavba FVE Laziska 1 a Laziska 2 v Polsku

Stavební práce na fotovoltaických elektrárnách Laziska 1 a Laziska 2 v Polsku o celkovém výkonu 1,8 MWp se chýlí ke zdárnému konci. Práce jsou dokončené z 95 %.

Na obou elektrárnách jsou všechny hlavní komponenty elektrárny již nainstalovány. Panely jsou osazené a propojené se střídači, trafostanice postavena se zapojeným transformátorem, plot s příjezdovými bránami postaven, uzemnění dokončeno a vyvedení výkonu do drátech středně vysokého napětí je hotové.

Zbývá pouze dokončit nízkonapěťové kabelové propojení mezi střídači a transformátorem, telemechanika elektrárny a doinstalovat některé prvky monitoringu elektrárny.

Budova International Business Center
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
Roman Horák
roman.horak@hydrogen1.cz
Ing. Ladislav Ornst, MBA
ladislav.ornst@hydrogen1.cz
Get in touch!