Výstavba fotovoltaických elektráren Laziska 1 a Laziska 2 v Polsku

Stavební práce na fotovoltaických elektrárnách Laziska 1 a Laziska 2 v Polsku o celkovém výkonu 1,8 MWp nadále probíhají.

Na elektrárně Laziska 1 již započala montáž panelů na připravené konstrukce a na elektrárně Laziska 2 nyní probíhá montáž konstrukcí panelů a oplocení elektrárny.

Transformátory obou elektráren jsou instalovány uvnitř vybudovaných trafostanic.

Všechny fotovoltaické panely jsou již dovezeny a uskladněny v areálu fotovoltaických elektráren. Oba areály elektráren jsou již hlídány kamerovým systémem.

Laziska 1

Laziska 2

Budova International Business Center
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
Roman Horák
roman.horak@hydrogen1.cz
Ing. Ladislav Ornst, MBA
ladislav.ornst@hydrogen1.cz
Get in touch!