Výstavba fotovoltaických elektráren Stepocin 1 a Stepocin 2 v Polsku

Stavební práce na solárních elektrárnách Stepocin 1 a Stepocin 2 v Polsku o celkovém výkonu 2 MWp započaly 28. listopadu 2022.

Doposud proběhlo geodetické zaměřování hranic fotovoltaických elektráren, příjezdové komunikace, kabelových vedení a trafostanice.

Na místo areálu bylo přivezeno oplocení, nosné konstrukce pro fotovoltaické panely a kontejner pro účely skladování komponent.

V současné začala výstavba oplocení areálu elektráren a dle plánu bude brzy zahájena výstavba příjezdové komunikace a věží s kamerovým systémem.

Budova International Business Center
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
Roman Horák
roman.horak@hydrogen1.cz
Ing. Ladislav Ornst, MBA
ladislav.ornst@hydrogen1.cz
Get in touch!