Výstavba fotovoltaických elektráren Gorzno 5 v Polsku

Stavební práce na fotovoltaické elektrárně Gorzno 5 v Polsku o celkovém výkonu 1 MWp nadále probíhají.

Na elektrárně se podařilo z větší části dokončit montáž horizontálních i vertikálních konstrukcí pro fotovoltaické panely.

Oplocení kolem elektrárny je hotové a zbývá dostavit pouze bránu, která bude dokončena po dovezení veškerého potřebného materiálu na místo elektrárny.

Všechny fotovoltaické panely jsou již dovezeny a uskladněny poblíž areálu fotovoltaické elektrárny. 

Dále probíhají výkopy podél plotu pro uzemnění a výkopy pro kabelové vedení stejnosměrného napětí.

Areál elektrárny je hlídán kamerovým systémem.

Budova International Business Center
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
Roman Horák
roman.horak@hydrogen1.cz
Ing. Ladislav Ornst, MBA
ladislav.ornst@hydrogen1.cz
Get in touch!