Investujte s námi

Investiční fond zaměřený na vodíkovou ekonomiku

Budujeme zdroje obnovitelné energie jako ziskové a nezávislé projekty a využíváme synergie vertikální integrace do vodíkové ekonomiky prostřednictvím výroby a využití zeleného vodíku.

Třída investičních akcií „A“

Jméno investičního fondu: HENRY IF SICAV a.s.
Jméno podfondu: HYDROGEN2
Typ akcií: růstová investiční akcie
Investiční horizont: doporučený horizont 5 a vice let
Obhospodařovatel fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu: AUDIT ONE s.r.o.
Dohled: Česká Národní Banka
Vstupní poplatek: max. 3%
Výstupní poplatek: 30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie do 3 let; 15 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 3 až 5 let; 0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 5 let
Manažerský poplatek: 2 % p.a. z čisté hodnoty aktiv
Výkonnostní odměna: 20 % z růstu hodnoty fondového kapitálu s principem High-Water Mark
Minimální investice: 5.000.000,- CZK
Měna fondu: CZK
ISIN investiční akcie typu A: CZ0008046547
Cílový zisk: 11 % p.a., čistý výnos pro investory po odečtení veškerých nákladů

Třída investičních akcií „B“

Jméno investičního fondu: HENRY IF SICAV a.s.
Jméno podfondu: HYDROGEN2
Typ akcií: růstová investiční akcie
Investiční horizont: doporučený horizont 5 a vice let
Obhospodařovatel fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu: AUDIT ONE s.r.o.
Dohled: Česká Národní Banka
Vstupní poplatek: max. 5%
Výstupní poplatek: 30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu do 3 let; 15 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 3 až 5 let; 0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 5 let
Manažerský poplatek: 2 % p.a. z čisté hodnoty aktiv
Výkonnostní odměna: 50 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad 7 % s principem High-Water Mark 
Minimální investice: 1.000.000,-CZK
Měna fondu: CZK
ISIN investiční akcie typu B: CZ0008049202
Cílový zisk: 11 % p.a., čistý výnos pro investory po odečtení veškerých nákladů
Budova International Business Center
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
Roman Horák
roman.horak@hydrogen1.cz
Ing. Ladislav Ornst, MBA
ladislav.ornst@hydrogen1.cz
Get in touch!